Zoek op de site

Website

Ga via deze link terug naar de site van de Lindse Blaos

Nieuwsbrief

Wil jij als eerste op de hoogte gehouden worden van alle nieuwtjes, achtergrondinformatie en de tips voor de nieuwe prins? Schrijf je dan nu hier in en ontvang de nieuwsbrief van de Lindse Blaos!!
Wij, Prins Wouter dun Urste en het bestuur van Carnavalsvereniging de Lindse Blaos hebben gemeend de specia­le

"Orde van Verdiensten"

 
uit te moeten reiken aan een dorps­genoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 
- Ons dorp, ondanks het feit dat hij van elders komt en hij elders woont, een bijzonder warm hart toedraagt;
- Zich sociaal betrokken voelt bij alle activiteiten die in Leende en Leenderstrijp worden georganiseerd";
- Aandacht heeft voor alle dorpsgenoten van jong tot oud en bij vreugde en verdriet;
- Als Pastoor en voorheen als Deken verbonden is aan onze parochie;
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van Verdiensten", uit te reiken aan:

Pastoor Wim van Meijl sds

ovv12
Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 18 februari 2012
Prins Wouter dun Urste
Vorst Piet van Mierlo