Zoek op de site

Website

Ga via deze link terug naar de site van de Lindse Blaos

Nieuwsbrief

Wil jij als eerste op de hoogte gehouden worden van alle nieuwtjes, achtergrondinformatie en de tips voor de nieuwe prins? Schrijf je dan nu hier in en ontvang de nieuwsbrief van de Lindse Blaos!!
Wij, Prins Marc dun Urste, Prinses Marieke en het bestuur van C.V. de Lindse Blaos hebben gemeend de specia­le

"Orde van Verdiensten"

 
uit te moeten reiken aan een dorps­genoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 
- Altijd belangeloos klaar staat voor vele verenigingen;
- Jaarlijks medewerking geeft aan het plaatsen van de kerstboom in Leende;
- Zich inzet voor de omgeving van de school in Strijp;
- Bestuurlijk actief is geweest binnen Buurtschap Strijp;
- Voorzitter en bestuurslid is geweest voor de winkelvereniging in Leenderstrijp;
- Hiervoor thans nog actief is in de Raad van Toezicht;
- Al vele jaren actief lid is van het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp
- Hij binnen deze vereniging de functies van vendelier, vendelleider, bestuurslid, Regerend-Deken, Koning, Vaandrig en Beschermheer heeft vervuld of nog vervuld
- Sinds vorig jaar is aangesteld als nieuwe begraafplaatsbeheerder
- Al vele jaren de chauffeur is van onze Prinsenwagen.
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van Verdiensten", uit te reiken aan:

Jac Hulsen

ovv15
Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 14 februari
Prins Marc dun Urste en Prinses Marieke
Vorst Jan Bekkers