Zoek op de site

Website

Ga via deze link terug naar de site van de Lindse Blaos

Nieuwsbrief

Wil jij als eerste op de hoogte gehouden worden van alle nieuwtjes, achtergrondinformatie en de tips voor de nieuwe prins? Schrijf je dan nu hier in en ontvang de nieuwsbrief van de Lindse Blaos!!
Wij, Prins Jan-Willem dun Urste, Prinses Robyn en het bestuur van C.V. de Lindse Blaos hebben gemeend de specia­le

"Orde van Verdiensten"

 
uit te moeten reiken aan een dorpsgenoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 
- Altijd belangeloos en met raad en daad klaar staat voor vele verenigingen;
- Nauw betrokken is bij activiteiten in Het Brouwershuis;
- Jarenlang vrijwilliger is geweest van de Brandweer Leende;
- Zich ook enorm heeft ingezet voor de Jeugdbrandweer;
- Zich inzet voor de slagwerkgroep en evenementen van de Koninklijke Fanfare Philharmonie;
- Bij deze vereniging niet alleen bestuurslid is, maar ook al jaren de functie van tamboer-maître vervult;
- Vrijwilliger, stimulator en motivator is van de Stichting Wereldwijd Toegankelijk die ondersteuning biedt in Gambia.
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van Verdiensten", uit te reiken aan:

Nico Maas

ovv15
Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 6 februari 2016
Prins Jan-Willem dun Urste en Prinses Robyn
Vorst Jan Bekkers