Zoek op de site

Website

Ga via deze link terug naar de site van de Lindse Blaos

Nieuwsbrief

Wil jij als eerste op de hoogte gehouden worden van alle nieuwtjes, achtergrondinformatie en de tips voor de nieuwe prins? Schrijf je dan nu hier in en ontvang de nieuwsbrief van de Lindse Blaos!!
Wij, Prins Peer dun Vuufde, Prinses Gerrie en het bestuur van C.V. de Lindse Blaos hebben gemeend de speciale

"Orde van Verdiensten"

 
uit te moeten reiken aan een dorpsgenoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 
- Altijd belangeloos en met raad en daad klaar staat voor vele verenigingen;
- Hij jaren junioren- en seniorencoach is geweest bij LIDO;
- Hij vele jaren het sportterrein van LIDO schoonhoudt;
- Hij jarenlang lid van het jeugdbestuur en jeugdleider bij DOSL is geweest;
- Hij heeft geholpen bij de bouw van de nieuwe kleedlokalen van LIDO en TCL;
- Hij jarenlang de recreatievelden gereed maakte voor het zomeravondvoetbal;
- Jaarlijks belangeloos meehelpt bij het onderhoud van de beweegtuin;
- Hij al vele jaren bestuurslid en penningmeester van hengelsportvereniging ’t Polderke is.
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van Verdiensten", uit te reiken aan:

Harrie Merks

ovv17
Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 25 februari 2017
Prins Peer dun Vuufde en Prinses Gerrie
Vorst Jan Bekkers