Zoek op de site

Website

Ga via deze link terug naar de site van de Lindse Blaos

Nieuwsbrief

Wil jij als eerste op de hoogte gehouden worden van alle nieuwtjes, achtergrondinformatie en de tips voor de nieuwe prins? Schrijf je dan nu hier in en ontvang de nieuwsbrief van de Lindse Blaos!!
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben besloten om de

"Orde van het Gemene Leve"

 
uit te moeten reiken aan twee dorps­genoten.
Deze Orde wordt verleend omdat zij:
 
- Carnaval in Blaosdonk al jarenlang een warm hart toedragen;
- Jarenlang actief aan de optocht hebben deelgenomen;
- Jarenlang lid zijn geweest van de Raad van Elf;
- Beiden een belangrijke rol hebben vervuld bij de organisatie van het 44-jarig jubileum van de carnavalsvereniging;
- Zitting hebben gehad in de commissies Techniek, Bals, Aauwjaorsfist, Tour dun Blaos, Versiering, Jeugd, Tonpraoten en Archief;
- Zich jarenlang ontfermd hebben over de kleding en de versiering van De Lindse Blaos;
- Samen de begeleiding van de dansgarde mede op zich hebben genomen;
- Binnen het bestuur de functie van bestuurslid, Vice-Vorst en Adjudant hebben bekleed.
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van het Gemene Leve", uit te reiken aan:

Jan en Toos van Poppel

ovgl13
Wij hopen dat zij tot in lengte van dagen deze orde mogen dragen
 
Blaosdonk, 9 februari 2013
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende