Zoek op de site

Website

Ga via deze link terug naar de site van de Lindse Blaos

Nieuwsbrief

Wil jij als eerste op de hoogte gehouden worden van alle nieuwtjes, achtergrondinformatie en de tips voor de nieuwe prins? Schrijf je dan nu hier in en ontvang de nieuwsbrief van de Lindse Blaos!!
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben besloten om de

"Orde van het Gemene Leve"

 
uit te moeten reiken aan een dorps­genoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 
- Carnaval in Blaosdonk al jarenlang een warm hart toedraagt;
- Jarenlang een actief deelnemer is aan de carnavalsoptocht;
- Zich al jarenlang, getooid met hamer, zaag en schroefboormachine, inzet bij de opbouwwerkzaamheden van alle carnavalsactiviteiten;
- Zitting heeft in de commissies Openingsbal, Prinsenbal, Jeugd en Tour d'n Blaos;
- Als inspeciënt jaren actief is geweest tijdens de tonpraotersaovonden;
- Jarenlang lid is van de raad van elf;
- De functie van Adjudant, samen met echtgenote Marjolein, vol overgave op zich heeft genomen.
 
De hierboven opgesomde eigenschappen zijn voor ons aanleiding om de "Orde van het Gemene Leve", uit te reiken aan:

Piet Looijmans

ovgl11
Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 5 maart 2011
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende