Zoek op de site

Website

Ga via deze link terug naar de site van de Lindse Blaos

Nieuwsbrief

Wil jij als eerste op de hoogte gehouden worden van alle nieuwtjes, achtergrondinformatie en de tips voor de nieuwe prins? Schrijf je dan nu hier in en ontvang de nieuwsbrief van de Lindse Blaos!!
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben besloten om de

"Orde van het Gemene Leve"

 
uit te moeten reiken aan twee dorps­genoten.
Deze Orde wordt verleend omdat:
 
- Ze carnaval in Lind al jarenlang een warm hart toedragen;
- Ze met veel zorg en toewijding vorm geven aan de carnavalsbeleving bij de Lindse Blaos;
- Ze in seizoen 1995-1996 Prins en Prinses Carnaval waren in Blaosdonk;
- Hij jarenlang lid was van commissie Tour d'n Blaos;
- Hij jarenlang voorzitter was van commissie Optocht;
- Hij in 1998 vice-vorst werd bij c.v. de Lindse Blaos;
- Hij is 2002 vorst werd en zij leidster van de dames van raad van elf en dat nog steeds zijn;
- Zij jarenlang lid is van de commissie receptie;
- Zij deelneemster is aan de optocht in Blaosdonk;
- Zij jarenlang het broodjes smeren organiseert;
- Zij jarenlang hand- en spandiensten verricht ten behoeve van een goed verloop van allerlei activiteiten;
 
De hierboven opgesomde eigenschappen zijn voor ons aanleiding om de "Orde van het Gemene Leve", uit te reiken aan:

Peter en Marga van Dijk

ovgl08
Wij hopen dat zij tot in lengte van dagen deze orde mogen dragen
 
Blaosdonk, 2 februari 2008
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende