Zoek op de site

Website

Ga via deze link terug naar de site van de Lindse Blaos

Nieuwsbrief

Wil jij als eerste op de hoogte gehouden worden van alle nieuwtjes, achtergrondinformatie en de tips voor de nieuwe prins? Schrijf je dan nu hier in en ontvang de nieuwsbrief van de Lindse Blaos!!
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben besloten om de

"Orde van het Gemene Leve"

 
uit te moeten reiken aan twee dorps­genoten.
Deze Orde wordt verleend omdat zij:
 
- Carnaval in Blaosdonk al jarenlang een warm hart toedragen;
- Jarenlang lid zijn geweest van de Raad van Elf;
- Zich hebben ontfermd over de opmaak en de verdeling van de huis-aan-huisfolders van onze vereniging;
- Geruime tijd de ledenadministratie hebben verzorgd;
- De kaartverkoop voor de cabaretavond coördineren;
- Het Prinsenpaar van Blaosdonk vormde in het seizoen 2006-2007.
 
- Bovendien heeft één van de twee:
- Drie jaar als Bankzitter het wel en wee van Blaosdonk op de korrel genomen.
- Een verdienstelijk tekstschrijver is voor D’n Blaospieper;
- Vele jaren onze tonpraotaovonden gepresenteerd;
- Binnen het bestuur van de carnavalsvereniging de functies van secretaris, ceremoniemeester en vice-vorst vervuld;
- Nog zitting heeft of heeft gehad in de commissies optocht, receptie, tonpraoten, cabaretavond, opening, prinsenbal en aauwjaorsfist.
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van het Gemene Leve", uit te reiken aan:

Ger en Gera Geurts

ovgl14
Wij hopen dat zij tot in lengte van dagen deze orde mogen dragen
 
Blaosdonk, 1 maart 2014
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende