Zoek op de site

Website

Ga via deze link terug naar de site van de Lindse Blaos

Nieuwsbrief

Wil jij als eerste op de hoogte gehouden worden van alle nieuwtjes, achtergrondinformatie en de tips voor de nieuwe prins? Schrijf je dan nu hier in en ontvang de nieuwsbrief van de Lindse Blaos!!
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben de eer om namens carnavalsvereniging De Lindse Blaos de

"Orde van het Gemene Leve"

 
uit te mogen reiken aan een dorpsgenoot.
Deze Orde wordt verleend omdat hij:
 
- Carnaval in Blaosdonk al jarenlang een warm hart toedraagt;
- Lid is van de Tonpraotcommissie;
- Hij zich binnen deze commissie ontfermt over de begeleiding van de tonpraoters;
- Hij meer dan 22 jaar zelf in de ton staat;
- Jarenlang lid is van de Raad van Elf;
- Hij de functie van bestuurslid en ceremoniemeester heeft vervuld;
- Deel uit maakt of deel heeft uitgemaakt van de commissies Dweile onder dun Tôrre, Carnavalsmis, Cabaretavond, Openingsbal, Prinsenbal, Receptie en Radio Blaosdonk.
- - Grote promotor, tekstschrijver en werver van ’t Bènkske is.
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van het Gemene Leve", uit te reiken aan:

William Pompen

ovgl15
Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 6 februari 2016
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende