Zoek op de site

Website

Ga via deze link terug naar de site van de Lindse Blaos

Nieuwsbrief

Wil jij als eerste op de hoogte gehouden worden van alle nieuwtjes, achtergrondinformatie en de tips voor de nieuwe prins? Schrijf je dan nu hier in en ontvang de nieuwsbrief van de Lindse Blaos!!
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben de eer om namens carnavalsvereniging De Lindse Blaos de

"Orde van het Gemene Leve"

 
uit te mogen reiken aan twee dorpsgenoten.
Deze Orde wordt verleend omdat:
 
- Zij carnaval in Blaosdonk al jarenlang een warm hart toedragen;
- Zij samen al jarenlang lid zijn van de Raad van Elf;
- Zij jaren als deelnemers met de optocht hebben meegedaan;
- Zij samen in het seizoen 2009-2010 Prins en Prinses Carnaval waren in Blaosdonk;
- Hij zitting heeft gehad in de commissie Dweile onder de Tôrre en de commissie jeugd;
- Hij voorzitter is van de commissie muziekkapellen en de commissie opening carnaval;
- Zij zitting heeft in de commissie jeugd en de commissie begeleiding dansgarde;
- Hij sinds 2011 deel uit maakt van het bestuur van c.v. De Lindse Blaos;
- Hij bovendien sinds 2012 Vorst is van c.v.de Lindse Blaos;
- Hij daarbij grote promotor was van de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement van c.v. De Lindse Blaos;
- Zij samen met veel zorg en toewijding vorm geven aan de carnavalsbeleving onder de Lindse Blaos;
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van het Gemene Leve", uit te reiken aan:

Jan en Elfrie Bekkers

ovgl17
Wij hopen dat zij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 25 februari 2017
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende