OVV 2022

Wij, het bestuur van Carnavalsvereniging "De Lindse Blaos" hebbe beslote um de

"Orde van Verdiensten"

 
eujt te moete reike ân un durpsgenoot.
Dees Orde wordt verlind umdè dizzen durpsgenoot:
 
- de gemeenschap in Lind/Blaosdonk un wèrrum hart toedraogt;
- 45 jaor geleeje ut klimrek heej gemâkt in de ââuw Kleuterschool;
- 40 jaor trug ut logo van ponnieclub de Doorzettertjes heej gefabrieseerd;
- Ongeveer 40 jaor geleeje de”neije”speultuun van de buurtschap Obelisk in de Lindelaon meej heej ângeleed en onderhââuwe;
- Vurantewoorluk is vur ut tegelwèrrik van ut neij schutsgebouw van ut gilde Sint Jan Baptista in Leenderstrijp, of te wel Stréép
- Ôk vurantwoordeluk is vur ut tegelwèrrik van ut iets minder neij schutsgebouw van de “jôông schut” ut gilde van Sint Catharina en Sint Barbara in Lind;
- 35 jaor geleeje al heej getegeld in ut clubgebââuw van Pijl en Boog-vereniging Willem Tell;
- Zun eijge dag en nââcht heej ingezet vur de verbââuwing van ut Kloosterhof, ut ”eijge onderkumme” van de Koninklijke Fanfare Philharmonie;
- Dun Tunnel tussen Lind en Stréép heej meej upgeknapt vur”Lind Verbindt;
- Mééj heej gehôllepe bij ut plââtse en vurplââtse van de bewèègtuun vur de Lindse Seniore.
- Zurrug heej gedraoge vur de renovatie van de vingers van ut heiligbild up ut pleintje(ut Rietje) up Boschöve;
- Al jârrelang mèèjhelpt en de regie up zich nèmt tijdes ut upzette van de Kios up ut mertpleijn in Lind, mar ôk up veul âânder plââtse of durrepe;
- Resent inniesjatiefnèmmer is van Bomen Behoud Centrum Leende;
- En nie te vergète sâmme meej zun vrââuw Christien pââst up kindere van asielzoekers eut Syrië en Eritrea um ze zô te laote integrere in de Lindse geminschap;
 
De hierbeuve upgesomde eigenschappe, zin vur ôs ânleiding um de "Orde van Verdienste eut te reike ân:

Ad van Vugt

ovv22

We hope dèttie tot in lengte van daog dees orde mag draoge.
 
Blaosdonk, 26 februari 2022

Laatste wijzigingen op deze site