OVGL 2024

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben de eer om namens carnavalsvereniging De Lindse Blaos de

"Orde van het Gemene Leve"

 
uit te mogen reiken aan twee dorpsgenoten
Deze Orde wordt verleend omdat:
 
- Zij carnaval in Blaosdonk al jarenlang een warm hart toedragen;
- Zij samen al jarenlang lid zijn van de Raad van Elf;
- Hij zitting heeft gehad, of nog heeft, in diverse commissies, waaronder Durpskwis en Cabaretavond;
- Zij zitting heeft in de commissies jeugd, jeugdtonpraoten en begeleiding dansgarde;
- Zij beide een actieve bijdrage leveren aan de jaarlijkse Tonpraotersavonden, zowel als deelnemer, tekstschrijver of ceremoniemeester;
- Hij sinds 2013 deel uit maakt van het bestuur van c.v. De Lindse Blaos;
- Zij samen in het seizoen 2015-2016 Prins en Prinses Carnaval waren in Blaosdonk;
- Hij bovendien sinds 2017 Vorst is van c.v.de Lindse Blaos;
- Zij samen met veel zorg en toewijding vorm geven aan de carnavalsbeleving onder de Lindse Blaos;
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van het Gemene Leve", uit te reiken aan:

Jan-Willem en Robyn Reiling

ovgl24

 

Wij hopen dat zij tot in lengte van dagen deze orde mogen dragen
 
Blaosdonk, 10 februari 2024
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende

Laatste wijzigingen op deze site