OVV 2024

Wij, Het bestuur van Carnavalsvereniging "De Lindse Blaos" hebbe beslote um de

"Orde van Verdienste"

 
eut te moete reike ân un durpsgenoot.
Dees Orde wordt verlind umdè dizzen durpsgenoot:
 
- De gemeenschap in Blaosdonk un wèrrum hart toedraogt;
- Al jarenlang actief lid is van Gilde st. Catharina en st. Barbara
- Voor deze vereniging al 40 jaar vendelier is;
- Hij bovendien ook lid is van het dagelijks bestuur;
- En sinds enige tijd ook het gebouw van het Gilde beheert.
- Hij al jarenlang secretaris is van biljartvereniging Kameraadschap
- Hij jarenlang lid is geweest van de RV11 van carnavalsvereniging de Lindse Blaos.
- Hij in die tijd ook lid is geweest van de comissie horeca;
- Hij voor onze vereniging nog steeds actief is als voorzitter van de commissie Optocht;
- Hij ook nog steeds lid is van de commissie Techniek
- Hij bovendien altijd klaarstaat voor het verzorgen van de muziek bij diverse optochtdeelnemers
 
De hierböve upgesomde eigenschappe, zin vur ôs ânleiding um de "Orde van Verdienste eut te reike ân:

Joost Jutten

ovv24

We hope dèttie tot in lengte van daog dees orde mag draoge.
 
Blaosdonk, 10 februari 2024

Laatste wijzigingen op deze site