OVGL 1998

De man aan wie de

"Orde van het Gemene Leve"

uitgereikt wordt is iemand die vanaf het seizoen 1982/1983 deel uitmaakt van c.v. De Lindse Blaos.
 
- Hij kan heel goed overweg met hamer, spijkers en hout.
- Als lid van de Raad van Elf begon hij met de opbouw van zowel de jeugd- al de grote Prinsenwagen. Ook bouwde hij mee aan het podium en de zaal t.b.v. de Tonpraotavonden.
- We hebben in de archieven niet meer terug kunnen vindne hoelang hij al deel uitmaakt van de optochtcommissie. Dit moet in ieder geval al vele jaren zijn. Deze commissie houdt zich bezig met de grote optocht op zondag en de jeugdoptocht.
- In 1989 werd hij Prins Carnaval. Vanaf 1990 t/m 1994 was hij secretaris van de carnavalsvereniging. Het moge duidelijk zijn dat deze job nog meer werkzaamheden voor hem opleverde.
- In november 1994 is hij gestopt als lid van de Raad van Elf. Wel bleef hij zijn andere taken (optochtcommissie en podiumbouwer) trouw.
- Tegenwoordig is hij nog steeds betrokken bij de opbouw van het podium tijdens niet alleen tonpraoten, maar ook bij de bals die er aan voorafgaan. Dat hij dit niet in zijn eentje doet en kan moge duidelijk zijn.
- Zonder alle andere vrijwilligeres tekort te willen doen, kunnen we stellen dat hij vanaf seizoen 1982/1983 tot heden onafgebroken betrokken is bij het bouwen van 'van alles binnen het carnavalsgebeuren' en bij de organisatie van de carnavalsoptochten.
- Als bewoner van het Kraanven brengt hij daar nog trouw alle briefjes rond.
 
De 'Orde van het Gemene Leve' wordt uitgereikt aan:

Peter de Werdt

Laatste wijzigingen op deze site