OVGL 2018

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben de eer om namens carnavalsvereniging De Lindse Blaos de

"Orde van het Gemene Leve"

 
uit te mogen reiken aan een dorpsgenoot.
Deze Orde wordt verleend omdat zij:
 
- Carnaval in Blaosdonk al jarenlang een warm hart toedraagt;
- Ze meer dan elf jaar lid is geweest van de Raad van Elf;
- Al jaren als deelneemster met de optocht van Blaosdonk mee doet;
- Ze als artiest deel heeft genomen aan het tonpraoten;
- Ze met B.O.R.L jaren muziek maakt rondom verschillende carnavalsactiviteiten;
- Prinses carnaval is geweest in 1993-1994;
- Al jarenlang de grime bij de artiesten van tonpraoten, het benkske en het prinsenbal verzorgd.
 
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van het Gemene Leve", uit te reiken aan:

Annelies Kerkhofs

 

ovgl18

Wij hopen dat zij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 10 februari 2018
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende

Laatste wijzigingen op deze site