OVGL 2019

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben de eer om namens carnavalsvereniging De Lindse Blaos de

"Orde van het Gemene Leve"

 
uit te mogen reiken aan een groep dorpsgenoten.
Deze Orde wordt verleend omdat zij:
 
- Carnaval in Blaosdonk al jarenlang een warm hart toedragen;
- Een voorbeeld en inspiratie zijn voor vele jonge Lindse wagenbouwers;
- Met raad en daad klaar staan voor alle deelnemers uit onze optocht;
- 1 vierde prijs, 4 derde prijzen, 6 tweede prijzen, 9 eerste prijzen en 4 publieksprijzen hebben gehaald in onze Blaosdonkse optocht;
- Ook in buitendorpse optochten de Lindse wagenbouwers op de kaart hebben gezet;
- Dit jaar hun 22-jarige jubileum als wagenbouwers mogen vieren.
 
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van het Gemene Leve", uit te reiken aan:

C.V. de Lolmakers

ovgl19

 

Wij hopen dat zij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 9 februari 2019
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende

Laatste wijzigingen op deze site