OVGL 2020

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben de eer om namens carnavalsvereniging De Lindse Blaos de

"Orde van het Gemene Leve"

 
uit te mogen reiken aan twee dorpsgenoten.
Deze Orde wordt verleend omdat:
 
- zij samen carnaval in Blaosdonk al jarenlang een warm hart toedragen;
- zij samen vele jaren deel hebben genomen aan de Blaosdonkse optocht;
- zij zitting heeft gehad in de commissie begeleiding dansgarde;
- hij zitting heeft of heeft gehad in verschillende commissies zoals techniek, folders, openingsbal en prinsenbal;
- hij de website heeft ontworpen en deze beheert;
- zij samen de kleding voor de Raad van Elf en de Prinsen en Prinsessen jaren hebben verzorgd;
- hij het jubileumspeldje voor jubilerende Raad van Elf leden heeft bedacht en ontworpen;
- hij jarenlang zitting heeft gehad in het bestuur van c.v. De Lindse Blaos en waar hij leider van de Raad van Elf was;
- zij beide Elf jaar lid zijn geweest van de Raad van Elf.
 
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van het Gemene Leve", uit te reiken aan:

Niels en Eefje van Lieshout

ovgl20

 

Wij hopen dat zij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 22 februari 2020
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende

Laatste wijzigingen op deze site