OVGL 2006-2

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben besloten om de

"Orde van het Gemene Leve"

 
uit te moeten reiken aan een dorps­genoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 
- Carnaval in Lind al jarenlang een warm hart toedraagt;
- Al jarenlang bij alle bals aanwezig is;
- Al jarenlang daarbij vooraan staat / zit;
- Jarenlang actief is geweest bij de begeleiding van de dansmarietjes;
- Goed thuis is in de financiële handel en wandel;
- Al jarenlang de penningverkoop (mede) voor haar rekening neemt;
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van het Gemene Leve", uit te reiken aan:

Thea Janssen

ovgl06

Wij hopen dat zij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 25 februari 2006
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende

Laatste wijzigingen op deze site