OVGL 2007

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben besloten om de

"Orde van het Gemene Leve"

 
uit te moeten reiken aan een dorps­genoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 
- Carnaval in Lind al jarenlang een warm hart toedraagt;
- Jarenlang een actief wagenbouwer is geweest bij 'De Naoblaozers';
- Als tonpraoter actief is geweest tijdens de tonpraotersavonden;
- Er jarenlang voor heeft gezorgd dat de prinsenwagen er gekleurd bij stond;
- Als schilder nog altijd actief is bij de decorbouw voor de diverse bals en tonpraotersavonden;
- Als schilder de Lindse carnavalsgroepen, gevraagd en ongevraagd, voorziet van kleuradviezen.
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van het Gemene Leve", uit te reiken aan:

Huub van Weert

ovgl07

Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 17 februari 2007
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende

Laatste wijzigingen op deze site