OVGL 2008

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben besloten om de

"Orde van het Gemene Leve"

 
uit te moeten reiken aan twee dorps­genoten.
Deze Orde wordt verleend omdat:
 
- Ze carnaval in Lind al jarenlang een warm hart toedragen;
- Ze met veel zorg en toewijding vorm geven aan de carnavalsbeleving bij de Lindse Blaos;
- Ze in seizoen 1995-1996 Prins en Prinses Carnaval waren in Blaosdonk;
- Hij jarenlang lid was van commissie Tour d'n Blaos;
- Hij jarenlang voorzitter was van commissie Optocht;
- Hij in 1998 vice-vorst werd bij c.v. de Lindse Blaos;
- Hij is 2002 vorst werd en zij leidster van de dames van raad van elf en dat nog steeds zijn;
- Zij jarenlang lid is van de commissie receptie;
- Zij deelneemster is aan de optocht in Blaosdonk;
- Zij jarenlang het broodjes smeren organiseert;
- Zij jarenlang hand- en spandiensten verricht ten behoeve van een goed verloop van allerlei activiteiten;
 
De hierboven opgesomde eigenschappen zijn voor ons aanleiding om de "Orde van het Gemene Leve", uit te reiken aan:

Peter en Marga van Dijk

ovgl08

Wij hopen dat zij tot in lengte van dagen deze orde mogen dragen
 
Blaosdonk, 2 februari 2008
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende

Laatste wijzigingen op deze site