OVGL 2009

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben besloten om de

"Orde van het Gemene Leve"

 
uit te moeten reiken aan een dorps­genoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 
- Carnaval in Lind al jarenlang een warm hart toedraagt;
- Jarenlang een actief wagenbouwer is geweest;
- Jarenlang lid is geweest van de Raad van Elf;
- Als inspeciënt jaren actief is geweest tijdens de tonpraotersaovonden;
- Zitting heeft gehad in nagenoeg alle commissies;
- Binnen het bestuur de functie van Leider van de Raad van Elf heeft bekleed;
- Jarenlang optreedt als suisse tijdens de carnavalsmis;
- Prins Carnaval is geweest in het seizoen 1998-1999
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van het Gemene Leve", uit te reiken aan:

Peer van Lieshout

ovgl09

Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 21 februari 2009
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende

Laatste wijzigingen op deze site