OVGL 2010

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben besloten om de

"Orde van het Gemene Leve"

 
uit te moeten reiken aan een dorps­genoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 
- Carnaval in Blaosdonk al jarenlang een warm hart toedraagt;
- Jarenlang een actief wagenbouwer is;
- Jarenlang lid is geweest van de raad van elf;
- Zich mede inzet om de zaal voor het tonpraoten wekelijks opnieuw in te richten;
- Er jaarlijks voor zorgt dat de Prinsenwagen er piekfijn uit ziet;
- Zitting heeft gehad in de commissie Optoch, Prinsenbal, Receptie, Opbouwen en Techniek
- Als inspeciënt al jaren actief is tijdens de tonpraotersaovonden.
  
De hierboven opgesomde eigenschappen zijn voor ons aanleiding om de "Orde van het Gemene Leve", uit te reiken aan:

Ad Kees

ovgl10

Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 13 februari 2010
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende

Laatste wijzigingen op deze site