OVGL 2012

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben besloten om de

"Orde van het Gemene Leve"

 
uit te moeten reiken aan twee dorps­genoten.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoten:
 
- Carnaval in Blaosdonk al jarenlang een warm hart toedraagt;
- Jarenlang lid is van de Raad van Elf;
- Zitting heeft in de commissie bals,cabaretavond, kaartverkoop, opening en carnavalsmis;
- Bij het tonpraoten actief is als tekstschrijver, tonpraoter en souffleur;
- Binnen het bestuur van de carnavalsvereniging de functies van vice-vorst heeft vervuld en thans nog als Vorst actief is binnen de vereniging
 
Omdat deze dorpsgenoot de hierboven opgesomde eigenschappen met nauwe ondersteuning van zijn echtgenote heeft uitgevoerd, die op haar beurt samen met haar man al jarenlang hand- en spandiensten verricht ten behoeve van een goed verloop van alle carnavalsactiviteiten, leidster is van de dames van Raad van 11, zorgt voor de begeleiding van de dansgarde en zitting heeft in de commissie versiering
 
Is dit voor ons aanleiding om de "Orde van het Gemene Leve", uit te reiken aan:

Piet en Inge van Mierlo

ovgl12

Wij hopen dat zij tot in lengte van dagen deze orde mogen dragen
 
Blaosdonk, 5 maart 2011
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende

Laatste wijzigingen op deze site