OVGL 2013

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben besloten om de

"Orde van het Gemene Leve"

 
uit te moeten reiken aan twee dorps­genoten.
Deze Orde wordt verleend omdat zij:
 
- Carnaval in Blaosdonk al jarenlang een warm hart toedragen;
- Jarenlang actief aan de optocht hebben deelgenomen;
- Jarenlang lid zijn geweest van de Raad van Elf;
- Beiden een belangrijke rol hebben vervuld bij de organisatie van het 44-jarig jubileum van de carnavalsvereniging;
- Zitting hebben gehad in de commissies Techniek, Bals, Aauwjaorsfist, Tour dun Blaos, Versiering, Jeugd, Tonpraoten en Archief;
- Zich jarenlang ontfermd hebben over de kleding en de versiering van De Lindse Blaos;
- Samen de begeleiding van de dansgarde mede op zich hebben genomen;
- Binnen het bestuur de functie van bestuurslid, Vice-Vorst en Adjudant hebben bekleed.
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van het Gemene Leve", uit te reiken aan:

Jan en Toos van Poppel

ovgl13

Wij hopen dat zij tot in lengte van dagen deze orde mogen dragen
 
Blaosdonk, 9 februari 2013
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende

Laatste wijzigingen op deze site