OVGL 2015

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben de eer om namens carnavalsvereniging De Lindse Blaos de

"Orde van het Gemene Leve"

 
uit te moeten reiken aan een dorpsgenoot.
Deze Orde wordt verleend omdat hij:
 
- Carnaval in Blaosdonk al jarenlang een warm hart toedraagt;
- Jarenlang lid is van de Raad van Elf;
- Hij de functie van Vice-Vorst vervuld;
- Hij al jarenlang vele maanden per jaar onderdak biedt aan de Prinsenwagen, de Jeugdprinsenwagen, meerdere wagenbou-wersgroepen en aan Buurtschap Strijp;
- Deel uit maakt van de commissies Optocht en Horeca;
- Inspiciënt is tijdens onze Tonpraotersaovonden.
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van het Gemene Leve", uit te reiken aan:

Hans Hulsen

ovgl15

Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 14 februari 2015
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende

Laatste wijzigingen op deze site