OVGL 2016

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben de eer om namens carnavalsvereniging De Lindse Blaos de

"Orde van het Gemene Leve"

 
uit te mogen reiken aan een dorpsgenoot.
Deze Orde wordt verleend omdat hij:
 
- Carnaval in Blaosdonk al jarenlang een warm hart toedraagt;
- Lid is van de Tonpraotcommissie;
- Hij zich binnen deze commissie ontfermt over de begeleiding van de tonpraoters;
- Hij meer dan 22 jaar zelf in de ton staat;
- Jarenlang lid is van de Raad van Elf;
- Hij de functie van bestuurslid en ceremoniemeester heeft vervuld;
- Deel uit maakt of deel heeft uitgemaakt van de commissies Dweile onder dun Tôrre, Carnavalsmis, Cabaretavond, Openingsbal, Prinsenbal, Receptie en Radio Blaosdonk.
- - Grote promotor, tekstschrijver en werver van ’t Bènkske is.
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van het Gemene Leve", uit te reiken aan:

William Pompen

ovgl15

Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 6 februari 2016
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende

Laatste wijzigingen op deze site