OVGL 2017

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben de eer om namens carnavalsvereniging De Lindse Blaos de

"Orde van het Gemene Leve"

 
uit te mogen reiken aan twee dorpsgenoten.
Deze Orde wordt verleend omdat:
 
- Zij carnaval in Blaosdonk al jarenlang een warm hart toedragen;
- Zij samen al jarenlang lid zijn van de Raad van Elf;
- Zij jaren als deelnemers met de optocht hebben meegedaan;
- Zij samen in het seizoen 2009-2010 Prins en Prinses Carnaval waren in Blaosdonk;
- Hij zitting heeft gehad in de commissie Dweile onder de Tôrre en de commissie jeugd;
- Hij voorzitter is van de commissie muziekkapellen en de commissie opening carnaval;
- Zij zitting heeft in de commissie jeugd en de commissie begeleiding dansgarde;
- Hij sinds 2011 deel uit maakt van het bestuur van c.v. De Lindse Blaos;
- Hij bovendien sinds 2012 Vorst is van c.v.de Lindse Blaos;
- Hij daarbij grote promotor was van de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement van c.v. De Lindse Blaos;
- Zij samen met veel zorg en toewijding vorm geven aan de carnavalsbeleving onder de Lindse Blaos;
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van het Gemene Leve", uit te reiken aan:

Jan en Elfrie Bekkers

ovgl17

Wij hopen dat zij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 25 februari 2017
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende

Laatste wijzigingen op deze site