OVGL 2001

Door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende wordt de

"Orde van het Gemene Leve"

2001 uitgereikt aan:

Wim Hurkmans

- Jarenlang lid is geweest van de Raad van Elf van carnavalsvereniging 'De Lindse Blaos';
- Jarenlang diverse bestuursfuncties vervult heeft binnen carnavalsvereniging 'De Lindse Blaos';
- Lid is van 'Buurtschap Langstraat';
- Voorzitter is van gymnastiekvereniging 'Olympia' waarvan het showballet en dansgarde deelnemen aan het tonpraoten;
- Lid is van commissie Licht en jarenlang (mede) verantwoordelijk voor het licht tijdens het tonpraoten;

Laatste wijzigingen op deze site