OVGL 2003

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben besloten de

"Orde van het Gemene Leve"

uit te moeten reiken aan een dorpsgenoot.
Deze orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 
- Carnaval een warm hart toedraagt;
- Mede organisator is van carnavalsactiviteiten;
- Geregeld vooraan staat tijdens het carnavalsgebeuren;
- Zijn stem meerdere keren laat horen tijdens het carnavalsseizoen;
- Lid is van de commissie Tonpraoten;
- Prins Carnaval in Leende is geweest;
- Al meer dan 11 jaar lid is van de Lindse Blaos;
- Oud tonpraoter is;
- Begeleider is van de Tonpraoters;
- Bestuurslid is bij de Lindse Blaos;
- Mede organisator is van de Carnavalsmis tijdens opening carnaval;
- Ceremoniemeester is bij de Lindse Blaos;
 
De hierboven opgesomde eigenschappen zijn voor ons aanleiding om de "Orde van het Gemene Leve" uit te reiken aan"

Peter Liebregts

Burgemeester en Wethouders van gemeente Heeze-Leende
Leende, 1 maart 2003

Laatste wijzigingen op deze site