OVGL 2004

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben besloten om de

"Orde van het Gemene Leve"

uit te moeten reiken aan een dorpsgenoot.
Deze orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot
 
- Carnaval in Lind een warm hart toedraagt;
- Geregeld vooraan staan tijdens het carnavalsgebeuren;
- Meerdere jaren fotograag was bij de Lindse Blaos;
- Video-opnamen en videoproducties maakt van de Optocht;
- Video-opnamen maakt van de Tonpraotersavonden;
- Lid is geweest van de commissie Techniek;
- Al jarenlang geluidsman is tijdens de tonpraotersavonden;
- Medewerker is bij Radio Blaosdonk;
- Jarenlang lid was van de Raad van Elf van de Lindse Blaos;
- Grote bijdrage levert aan de totstandkoming van de Blaospieper;
- Altijd op de hoogte is van e nieuwste technische snufjesen deze ook toepast bij de Carnaval in Lind;
 
De hierboven opgesomde eigenschappen zijn voor ons aanleiding om de "Orde van het Gemene Leve" uit te reiken aan"

Marc Peeters

Burgemeester en Wethouders van gemeente Heeze-Leende

Laatste wijzigingen op deze site