OVGL 2005

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben besloten om de

"Orde van het Gemene Leve"

uit te reiken aan een dorpsgenoot.
Deze orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot
 
- Carnaval in Lind een warm hart toedraagt;
- Geregeld vooraan staan tijdens het carnavalsgebeuren;
- Betrokken is bij de penningenverkoop tijdens activiteiten;
- Al meer dan 11 jaar actief lid is van de Lindse Blaos;
- Betrokken is bij alle commissies binnen de Lindse Blaos;
- Jarenlang "personeel" regelt voor alle fesitiviteiten;
- Jarenlang alle financiële zaken regelt binnen de Lindse Blaos;
- Al meer dan 6 jaar bestuurslid is van de Lindse Blaos;
 
De hierboven opgesomde eigenschappen zijn voor ons aanleiding om de "Orde van het Gemene Leve" uit te reiken aan"

Wienand van der Laak

Burgemeester en Wethouders van gemeente Heeze-Leende

Laatste wijzigingen op deze site