OVV 2005

Wij, Prins Piet dun Vierde en Prinses Inge. Bij gratie van het bestuur van Carnavalsvereniging "de Lindse Blaos", Prins en Prinses van Blaosdonk in 2005 hebben gemeend de speciale

"Orde van Verdiensten"

uit te moeten reiken aan een dorpsgenoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 
- Penningmeester was van de parochie St. Petrus' Banden Leende in de periode 1994 t/m 2002;
- Met anderen zich maximaal ingezet heeft om financiële middelen te vergaren voor de restauratie van de toren van de parochiekerk St. Petrus' Banden;
- Adviseur is van de Financiële en Materiële Commissie van de parochie St. Petrus' Banden vanaf 1980 tot heden;
- Inhoud en vorm geeft aan het behoud van de toren van de parochiekerk;
- Sedert 15 juni 1991 lid is van de gemende zangvereniging Leends Accoord;
- Met ingang van februari 2003 naast zanger ook bestuurslid/coördinator;
- Vanaf 1990 lid is van het IVN en vanaf 1994 natuurgids;
- Vanaf 15 april 1991 tot heden coördinator publieksactiviteiten;
- Bestuurslid was vanaf 15 april 1991 tot 22 april 1997 van het IVN;
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van Verdiensten" uit te reiken aan:

Jac Staals

Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen.
 
Blaosdonk, 5 februari 2005
Prins Piet dun Vierde, Prinses Inge
Vorst Peter van Dijk

Laatste wijzigingen op deze site