OVV 2004

Wij, Prins Rob dun Urste en Prinses Woutrie bij gratie van het bestuur van Carnavalsvereniging "De Lindse Blaos", Prins en Prinses van Blaosdonk in 2004, hebben gemeend de speciale

"Orde van Verdiensten"

uit te moeten reiken aan een dorpsgenoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 
- Klusjesman is binnen zijn buurtschap;
- Medebouwer was van de tijdelijke tribune tijdens DOSL-PSV;
- Vrijwilliger was bij de bouw van de DOSL Kantine;
- Vrijwilliger was bij de bouw van de DOSL Kleedlokalen;
- Wagenbouwer was voor Motorclub MC de Koekoek;
- Wagenbouwer was voor Buurtschap Oostrik;
- 15 jaar voorzitter was van motorclub MC de Koekoek;
- 10 jaar voorzitter was van Buurtschap Oostrik;
- 17 jaar leider was van DOSL 4;
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van Verdiensten" uit te reiken aan:

Frits van Lieshout

Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen.
 
Prins Rob dun Urste, Prinses Woutrie
Vorst Peter van Dijk

Laatste wijzigingen op deze site