OVV 2003

Wij, Prins Wim dun Derde en Prinses Marij, bij gratie van het bestuur van carnavalsvereniging 'De Lindse Blaos', Prins en Prinses van Blaosdonk 2003, hebben gemeend de speciale

"Orde van Verdiensten"

uit te moeten reiken aan een dorpsgenoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 
- Vanaf januari 1993 werkzaamheden uitvoert in Leende;
- Een centrale rol vervult vanuit zijn werksituatie;
- Dag en nacht klaar staat voor medebewoners als ze erom vragen;
- Een steun is voor mensen die het door omstandigheden moeilijk hebben;
- De jeugd enthousiast probeert te maken voor hetgeen hij verkondigt;
- Carnaval een zeer warm hart toedraagt;
- Zich mede sterk maakte voor de restauratie van de Lindse Blaos;
- Initiatiefnemer was voor de kersttocht in 1999 tussen de St. Janskapel en de St. Petrus' Banden Parochiekerk;
- Al 40 jaar lid is van de assumptionisten;
- Wielrenners en motorrijders zijn zegen geeft;
- Initiatiefnemer is van de carnavalsmis in onze parochie;
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van Verdiensten" uit te reiken aan:

Eerwaarde heer Pastoor M.J. de Vries

Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen.
 
Blaosdonk, 1 maart 2003
Prins Wim dun Derde, Prinses Marij
Vorst Peter van Dijk

Laatste wijzigingen op deze site