OVV 2002

Wij, Prins Jan dun Derde en Prinses Riek, bij de gratie van het bestuur van carnavalsvereniging 'De Lindse Blaos', Prins en Prinses van Blaosdonk in 2002, hebben gemeende de speciale

"Orde van Verdiensten"

uit te moeten reiken aan een dorpsgenoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 
- Lid technische commissie restauratie van de toren was;
- Acoliet bij de kerkdiensten is;
- Oprichter en adviseur van een plaatselijke politieke partij was;
- Begeleider van Harmonie Achel tijdens carnavalsoptochten was;
- Bestuurslid en voorzitter is van Katholieke Bond van Ouderen;
- Medewerker Locaal Informatie en Advies centrum is;
- Jarenlang voorzitter van Contactcommissie Leende was;
- Ouderenadviseur voor senioren van Leende is;
- Gratis adviezen over woningbouw en vergunningen verstrekte aan dorpsgenoten;
- Jarenlang gemeenteraadslid in Leende was;
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van Verdiensten" uit te reiken aan:

Dhr. Jan de Zwart

Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen.
 
Blaosdonk, 9 februari 2002
Prins Jan dun Derde, Prinses Riek

Laatste wijzigingen op deze site