OVV 2001

Wij, Prins Pierre dun Urste en Prinses Truus, bij de gratie van het bestuur van carnavalsvereniging 'De Lindse Blaos', Prins en Prinses van Blaosdonk in 2001, hebben gemeend de speciale

"Orde van Verdiensten"

uit te moeten reiken aan een dorpsgenoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 
- Bijna 25 jaar lid is geweest van de Schutterij St. Jacob en St. Anna, de 'Ouw Schut', waarin ook bestuurslid en materiaalman;
- Vier keer Koning is geworden;
- Vele jaren lid is geweest van de Koninklijke Fanfare Philharmonie;
- Hier ook voor de materialen zorgde;
- Bijna vijftien jaar (bestuurs)lid is van Handboogvereniging 'Willem Tell';
- Al jarenlang de geschiedenis van ons dorp bijhoudt;
- Foto's van toen en nu verzamelt en tentoonstelt;
- Bijna 35 jaar heeft gewerkt bij van Gend en Loos;
- Ruim vijf jaar beheerder is van het kerkhof;
- Tegenwoordig fotografeert voor 'De Parel';
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van Verdiensten" uit te reiken aan:

Dhr. Wim Pompen

Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen.
 
Blaosdonk, 24 februari 2001
Prins Pierre dun Urste, Prinses Truus
Vorst Hans

Laatste wijzigingen op deze site