OVV 1999

Wij, Prins Peer dun Vierde en Prinses Yvonne, bij gratie van het bestuur van carnavalsvereniging 'De Lindse Blaos' hebben gemeend de speciale

"Orde van Verdiensten"

uit te moeten reiken aan twee dorpsgenoten.
Deze orde wordt verleend voor:
 
- Het spontaan en enthousiast verrichten van alle op zich genomen taken;
- Het op de juiste wijze aanwenden in onze gemeenschap van eigen capaciteiten;
- Het op een eigen, doch gewaardeerde manier, invullen van de medische zorg in onze gemeenschap;
- Het dag en nacht klaar staan voor de dorpsgenoten in psychische of mentale nood;
- De geweldige manier van nazorg voor dorpsgenoten na het verlies van een dierbare;
 
De hierboven opgesomde eigenschappen en kwaliteiten van het functioneren in onze gemeenschap, met name de begeleiding buiten hun officiële diensttijd, zijn voor ons aanleiding om de 'Orde van Verdiensten, uit te reiken aan:

Dhr. Janus de Vocht & Dhr. Sjef de Vocht

Wij hopen dat zij tot in lengte van dagen deze orde mogen dragen.
 
Prins Peer dun Vierde, Prinses Yvonne
Vorst Hans

Laatste wijzigingen op deze site