OVV 1998

Bij de gratie van het bestuur van Carnavalsvereniging 'De Lindse Blaos', Prins van Blaosdoenk in 1998, hebben gemeend de speciale

"Orde van Verdiensten"

uit te moeten reiken aan een dorpsgenoot.
Deze orde wordt verleend voor:
 
- Het vele jaren zijn van bestuurslid van het Parochieel Dameskoor St. Petrus' Banden in Leende;
- Het vele jaren zijn van lid, bestuurslid en voorzitster van het Katholiek Vrouwengilde en het nu zijn van erebestuurslid;
- Het vele jaren zijn van regiovertegenwoordigster van het Katholiek Vrouwengilde;
- Het vele jaren zijn van collectante en coördinatrice voor de Nederlandse Kankerbestrijding;
- Het spontaan en enthousiast verrichten van alle op zich genomen taken;
- Het altijd tijd vrij maken voor de gemeenschap van Leende naast de drukte van haar eigen gezin;
- Het bij voortduring aandacht geven aan oude en alleenstaande dorpsgenoten;
 
De hierboven opgesomde eigenschappen en kwaliteiten van het functioneren in onze gemeenschap zijn voor ons aanleiding om de 'Orde van Verdiensten'uit te reiken aan:

Mw. Antje Maria Hurkens-Bieshaar

Wij hopen dat zij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen.
 
Blaosdonk, 21 februari 1998
Prins Janus dun Twidde, Vorst Hans

Laatste wijzigingen op deze site