OVV 2018

Wij, Prins Robert dun Urste en Prinses Nienke en het bestuur van C.V. de Lindse Blaos hebben gemeend de speciale

"Orde van Verdiensten"

 
uit te moeten reiken aan een belangrijk persoon voor ons dorp.
Deze Orde wordt verleend omdat degene:
 
- Ons dorp, ondanks het feit dat hij van elders komt en hij elders woont, een bijzonder warm hart toedraagt;
- Aandacht heeft voor alle dorpsgenoten van jong tot oud;
- Altijd en met raad en daad klaar staat voor vele verenigingen;
- Er als geen ander voor weet te zorgen dat alle Lindse activiteiten en evenementen veilig en zonder problemen verlopen;
- Zich ook buiten zijn diensttijd om, gevraagd en ongevraagd, inzet voor de algemene veiligheid in Leende en Leenderstrijp;
- Als politieagent onlosmakelijk verbonden is met het reilen en zeilen in ons dorp.
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van Verdiensten", uit te reiken aan:

Jos de Visser

ovgl18
Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 10 februari 2018
Prins Robert dun Urste en Prinses Nienke
Vorst Jan-Willem Reiling

Laatste wijzigingen op deze site