OVV 2019

Wij, Prins Wim dun Vuufde en Prinses Lisanne en het bestuur van C.V. de Lindse Blaos hebben gemeend de speciale

"Orde van Verdiensten"

 
uit te moeten reiken aan een belangrijk persoon voor ons dorp.
Deze Orde wordt verleend omdat degene:
 
- altijd en met raad en daad klaar staat voor vele verenigingen;
- meer dan 50 jaar lid is van de Fanfare Philharmonie Leende en helpt als begeleider van de jeugd-drumband;
- al meer dan 40 jaar lid is van Gilde St. Jacob & St. Anna en 2 keer is gekroond tot koning van het Gilde;
- al jarenlang lid is van voetbalvereniging DOSL, daar terreindiensten draait en heeft meegewerkt aan de tribune;
- voor verschillende verenigingen nestkastjes, voerhokjes en bloembakken maakt;
- als deelnemer meer dan 55 keer heeft meegelopen in de optocht van Blaosdonk;
- muziek maakt bij het Strijps Kapelleke en daar ook hand en spandiensten verricht;
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van Verdiensten", uit te reiken aan:

Jan Janssen

ovgl19

Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 2 maart 2019
Prins Wim dun Vuufde en Prinses Lisanne
Vorst Jan-Willem Reiling

Laatste wijzigingen op deze site