OVV 2020

Ik, Prins Hans dun Twidde en het bestuur van C.V. de Lindse Blaos hebben gemeend de speciale

"Orde van Verdiensten"

 
uit te moeten reiken aan een belangrijk persoon voor ons dorp.
Deze Orde wordt verleend omdat degene:
 
- altijd en met raad en daad klaar staat voor vele verenigingen;
- betrokken is bij kringgildedag 2020, georganiseerd door Gilde Sint Catharina en Sint Barbara;
- vele jaren deel heeft genomen aan de Blaosdonkse optocht;
- zich inzet voor de intocht van Sinterklaas in Leende;
- rondleidingen geef in de Sint Petrusbandenkerk;
- zitting heeft in de dorpsraad Leende;
- correspondent is geweest voor huis-aan-huisblad De Uitstraling;
- het G-team van D.O.S.L. als leider heeft begeleid;
- initiatiefnemer is van Trots Op Blaosdonk (TOB) en de zwaaisjaal;
- Al meer dan 11 jaar lid is van de Raad van Elf en zich al vele jaren langer inzet voor de Lindse carnaval.
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van Verdiensten", uit te reiken aan:

Erwin Geurts

ovgl20

Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 22 februari 2020
Prins Hans dun Twidde
Vorst Jan-Willem Reiling

Laatste wijzigingen op deze site