OVV 2016

Wij, Prins Jan-Willem dun Urste, Prinses Robyn en het bestuur van C.V. de Lindse Blaos hebben gemeend de specia­le

"Orde van Verdiensten"

 
uit te moeten reiken aan een dorpsgenoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 
- Altijd belangeloos en met raad en daad klaar staat voor vele verenigingen;
- Nauw betrokken is bij activiteiten in Het Brouwershuis;
- Jarenlang vrijwilliger is geweest van de Brandweer Leende;
- Zich ook enorm heeft ingezet voor de Jeugdbrandweer;
- Zich inzet voor de slagwerkgroep en evenementen van de Koninklijke Fanfare Philharmonie;
- Bij deze vereniging niet alleen bestuurslid is, maar ook al jaren de functie van tamboer-maître vervult;
- Vrijwilliger, stimulator en motivator is van de Stichting Wereldwijd Toegankelijk die ondersteuning biedt in Gambia.
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van Verdiensten", uit te reiken aan:

Nico Maas

ovv15

Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 6 februari 2016
Prins Jan-Willem dun Urste en Prinses Robyn
Vorst Jan Bekkers

Laatste wijzigingen op deze site