OVV 2014

Wij, Prins Bram dun Urste, Prinses Annemarie en het bestuur van C.V. de Lindse Blaos hebben gemeend de specia­le

"Orde van Verdiensten"

 
uit te moeten reiken aan een dorps­genoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 
- Altijd belangeloos klaar staat voor vele verenigingen;
- Meer dan 10 jaar bardiensten heeft gedraaid in de kantine van DOSL;
- Als vrijwilliger actief is voor de Rode Kruis-bungalow in Someren;
- Bestuurslid is geweest van RTV Horizon;
- Hiervoor ook de boekhouding heeft verzorgd;
- Meer dan 20 jaar actief is als bestuurslid van de EHBO afdeling Leende;
- En binnen deze vereniging verantwoordelijk is voor de coördinatie van evenementen.
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van Verdiensten", uit te reiken aan:

Anja van der Sande

ovv14

Wij hopen dat zij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 1 maart 2014
Prins Bram dun Urste en Prinses Annemarie
Vorst Jan Bekkers

Laatste wijzigingen op deze site