OVV 2013

Wij, Prins Coen dun Urste, Prinses Ilse en het bestuur van Carnavalsvereniging de Lindse Blaos hebben gemeend de specia­le

"Orde van Verdiensten"

 
uit te moeten reiken aan een dorps­genoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 
- Altijd succesvol en belangeloos klaar staat voor vele verenigingen;
- Actief lid is van Tennisclub Leende;
- Ook bij de Koninklijke Fanfare Philharmonie een spilfunctie vervult;
- Zeer actief is in het begeleiden, stimuleren en motiveren van jeugdleden binnen deze verenigingen;
- Jarenlang medeverantwoordelijk is geweest voor de organisatie van tennistoernooien en jeugdactiviteiten van TCL;
- Een drijvende kracht is achter het jeugdorkest van de fanfare en daarbij de contacten onderhoudt tussen muzikanten, ouders, de muziekschool en de fanfare;
- Mede-oprichtster is van de SOP: hét muziekgezelschap van de ex-prinsessen.
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van Verdiensten", uit te reiken aan:

Marlène Smulders

ovv13

Wij hopen dat zij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 9 februari 2013
Prins Coen dun Urste en Prinses Ilse
Vorst Jan Bekkers

Laatste wijzigingen op deze site