OVV 2011

Wij, Prins Arno dun Urste, Prinsenpaar van Blaosdonk in 2011 en het bestuur van Carnavalsvereniging de Lindse Blaos hebben gemeend de specia­le

"Orde van Verdiensten"

 
uit te moeten reiken aan een dorps­genoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 
- In het verleden dansmarietje is geweest;
- Sinds 1977 al vele malen heeft deelgenomen aan de leendse carnavalsoptocht;
- Als lid en leiding jarenlang actief is geweest bij KPJ, KMG en Jong Nederland;
- 10 jaar bestuurlijk actief is geweest bij gymvereniging Olympia;
- 17 jaar jurylid is geweest bij gymvereniging Olympia;
- Als lid van de kiencommissie zich heeft ingezet en zich nog inzet voor fondsenwerving van deze vereniging;
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van Verdiensten", uit te reiken aan:

Annie Verhoeven - Maas

ovv11

Wij hopen dat zij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 5 maart 2011
Prins Arno dun Urste en Prinses Jannie
Vorst Piet van Mierlo

Laatste wijzigingen op deze site