OVV 2010

Wij, Prins Jan dun Vierde en Prinses Elfrie, Prinsenpaar van Blaosdonk in 2010 en het bestuur van Carnavalsvereniging de Lindse Blaos hebben gemeend de specia­le

"Orde van Verdiensten"

 
uit te moeten reiken aan een dorps­genoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 
- Altijd aanwezig is bij dorpse activiteiten;
- Jarenlang een postzitter is bij de Tour d'n Blaos;
- Jarenlang de corvee- en bardiensten heeft verzorgd bij jongerensoos Ploebotski;
- Ruim 15 jaar oud papier heeft opgehaald ten gunste van zijn vereniging;
- Als zilverdrager jarenlang actief is voor het Gilde St. Catharina en St. Barbara en voor dit gilde ook de bardiensten verzorgd;
- Jarenlang actief is voor handboogvereniging Willem Tell en hier eveneens wekelijks hand- en spandiensten verricht voor en achter de bar;
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van Verdiensten", uit te reiken aan:

Christ Kersten

ovv10

Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 13 februari 2010
Prins Jan dun Vierde en Prinses Elfrie
Vorst Piet van Mierlo

Laatste wijzigingen op deze site