OVV 2009

Wij, Prins Lars dun Urste, Prins van Blaosdonk in 2009 en het bestuur van Carnavalsvereniging de Lindse Blaos hebben gemeend de specia­le

"Orde van Verdiensten"

 
uit te moeten reiken aan een dorps­genoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 
- Jarenlang actief is voor de senioren van Blaosdonk;
- Jarenlang zich achter de schermenm, als raadslid én als wethouder in heeft gezet voor de Lindse politiek;
- Jarenlang warme maaltijden bezorgt aan de ouderen;
- Jarenlang het voorzitterschap heeft bekleed van de Ondernemers-vereniging;
- Jarenlang actief muzikant is bij de muziekgroep Sambuca;
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van Verdiensten", uit te reiken aan:

Piet Kuppens

Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 21 februari 2009
Prins Lars dun Urste
Vorst Piet van Mierlo

Laatste wijzigingen op deze site