OVV 2008

Prins Wim dun Vierde en Prinses Ria bij gratie van het bestuur van Carnavalsvereniging de Lindse Blaos, Prins en Prinses van Blaosdonk in 2008, hebben gemeend de specia­le

"Orde van Verdiensten"

 
uit te moeten reiken aan een dorps­genoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 
- Jarenlang onderhoudswerkzaamheden uitvoert op de parochiële begraafplaats in Leende;
- Jarenlang behulpzaam is bij het opbouwen van de kerststal in Leende;
- Jarenlang part-time conciërge is van basisschool St. Jan;
- Jarenlang actief lid is van het Gilde St. Jan Baptista te Leenderstrijp;
- Jarenlang kioskbouwer is voor de Koninklijke Fanfare Philhormonie;
- Jarenlang penningmeester was van FC Strijp en daardoor ook mede-organisator was van de Leendse Buurtvoetbalcompetitie;
- Jarenlang beheerde is van de St. Janskapel en de omliggende terreinen;
- Jarenlang chauffeur is van de KNAL toneelwagen;
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van Verdiensten", uit te reiken aan:

Tinus van den Berg

ovv08

Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 2 februari 2008
Prins Wim dun Vierde en Prinses Ria
Vorst Peter van Dijk

Laatste wijzigingen op deze site