OVV 2007

Wij, Prins Ger dun Urste en Prinses Gera bij gratie van het bestuur van Carnavalsvereniging de Lindse Blaos, Prins en Prinses van Blaosdonk 2007, hebben gemeend de specia­le

"Orde van Verdiensten"

 
uit te moeten reiken aan een dorps­genoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 
- Jarenlang het oude vak van rijwielhersteller in ere houdt;
- In deze hoedanigheid reeds jarenlang jurylid is van de Tour d'n Blaos";
- Verzamelaar is van alles waar een fiets op staat of wat met een fiets te maken heeft;
- Zijn grote collectie graag met anderen wil delen door de openstelling van zijn museum Fiets Varia;
- Jarenlang een creatieve deelnemer, hetzij individueel, hetzij als duo tijdens de carnavalsoptocht;
- Jarenlang lid is van biljartvereniging 'De Poedelaars';
- Lid is van de "aauw schut" op Oostrik;
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van Verdiensten", uit te reiken aan:

Jan van Laarhoven

ovv07

Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen
 
Blaosdonk, 17 februari 2007
Prins Ger dun Urste en Prinses Gera
Vorst Peter van Dijk

Laatste wijzigingen op deze site