OVV 2006

Wij, Prins Freek dun Urste en Prinses Willeke bij gratie van het bestuur van Carnavalsvereniging de Lindse Blaos, Prins en Prinses van Blaosdonk 2006, hebben gemeend de specia­le

"Orde van Verdiensten"

 
uit te moeten reiken aan een dorps­genoot.
Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot:
 
- Jarenlang met anderen de verzorging van het kerkhof op zich neemt;
- Een actieve bijdrage heeft geleverd aan de renovatie / verbouw van het onderkomen van de Koninklijke Fanfare Philharmonie;
- Jarenlang begeleider is tijdens de carnavalsoptocht van de bezoekende fanfares;
- Jarenlang bestuurslid was bij voetbalvereniging D.O.S.L.;
- Vanaf de oprichting actief lid is van Buurtschap Oostrik;
- Jarenlang terreinknecht was bij voetbalvereniging D.O.S.L.;
- Jarenlang consul was bij voetbalvereniging D.O.S.L.;
 
De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de "Orde van Verdiensten", uit te reiken aan:

Jan Bekkers

ovv06

Wij hopen dat hij tot in lengte van dagen deze orde mag dragen.
 
Blaosdonk, 25 februari 2006
Prins Freek dun Urste en Prinses Willeke
Vorst Peter van Dijk

Laatste wijzigingen op deze site